Sayın İlgili;
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Ancak talep edilen bilginin kurumumuzun elinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olması gerekmektedir. Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebilir…
  • Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler 
  • Gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler 
  • Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler
  • Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler
  • İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler 
  • Açıklandığında idarî soruşturmayı olumsuz etkileyen bilgi veya belgeler 
  • Açıklandığında adlî soruşturma ve kovuşturmayı olumsuz etkileyen bilgi veya belgeler
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal eden bilgi ve belgeler
  • Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler
  • Tavsiye ve mütalaa talepleri BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMI dışındadır..
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Müdürlüğümüz Bilgi Edinme Birimine müracaat ederek bilgi ve belge talebinde bulunan ve bu taleplerini elektronik posta yoluyla cevap almak isteyen başvuru sahiplerinin sağlıklı bilgi alabilmeleri açısından geçerli bir e-posta adresi bildirmeleri önemle rica olunur. 

Ayrıca müdürlüğümüz sağlık personeli olup Bilgi Edinme Kanunu uyarınca bilgi ve belge talebinde bulunanların başvuru formuna kurum sicil no'sunu eklemeleri gerekmektedir. 
Bilgi Edinme Başvuru Dilekçesi
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu