01.06.2017 tarih ve 23642684.010.99-1108 sayılı Makam Olur’uyürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 30.10.2017 tarih ve23642684.010.99-2061 sayılı Makam Olur’u ile güncellenmiştir. Makam Oluruna ve diğer eklere ulaşmak için tıklayınız.