Sağlık Müdürlüğümüze Tahsisli 2000 Evler Mahallesi 159. Sokak C Blok 10 No.lu Daireye oturmak isteyen Personellerin 02.05.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüz Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Dilekçe ve Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannameleri ile başvurmalarıönemle duyurulur.