İlimizdeki Aile Hekimliği bölgelerinden Derinkuyu ilçe Derinkuyu Entegre Aile Sağlığı Merkezinde 50.04.07 Nolu Entegre Aile Hekimliği Biriminde görev yapan Aile Hekimlerin istifası sonucu boşalmıştır. Belirtilen Aile Hekimliği Pozisyonları ve başvuru bitiş tarihine kadar açılabilecek yeni pozisyonlar için 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümlerine istinaden, 26.10.2017 tarihinde saat 09.00’da İl Sağlık Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.
      Tercihte bulunmak isteyen hekimler, 10.10.2017 tarihinden itibaren 20.10.2017 cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar kendilerinden istenilen belgeleri, Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırdıktan sonra, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Şubesine şahsen müracaat edeceklerdir. Posta, faks, e-posta v.b. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2017-7 Ek Yerleştirme Valilik Oluruna ulaşmak için tıklayınız.
2017-7 Ek Yerleştirme Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.
Kamuda çalışan Aile Hekimlerinin başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.
Kamuda çalışan Hekimlerin başvuru dilekçesi örneğine ulaşmak için tıklayınız.
Nevşehir ili Aile Hekimliği uygulama takvimine ulaşmak için tıklayınız.