Anne adaylarının sağlıklı ve güvenli koşullarda doğumlarını gerçekleştirmelerini sağlamak ve doğum eylemini olumsuz yönde etkileyecek işlem ve müdahalelerden kaçınarak normal doğumu özendirecek ortamları oluşturmak amacı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İl Sağlık Müdürlüğümüzce koordineli çalışmalar yapılmaktadır. 
     Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Yataklı Tedavi Kurumlarındaki doğum yapılan ortamların kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla, İlimizde doğum yapılan sağlık kuruluşları olan  Özel Versa Hastanesi, Özel Kapadokya Hastanesi, Nevşehir Devlet Hastanesi ve Ürgüp Devlet Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 15-16.03.2017 tarihlerinde Sağlık Doğum Ünitesi Standartlarını Değerlendirme ve İzleme çalışması  yapılmıştır.