Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü

Beyaz Kod  İl Koordinatörlüğü

Doku Organ Nakli İl Koordinatörlüğü

​İl Kalite Koordinatörlüğü

Kamu Sağlık Hizmet Göstergeleri İl Koordinatörlüğü

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü